Tuesday, March 4, 2014

Հեղինակներ - Ր

Րասին Յովհաննէս
Րաֆֆի
Րէնիեար
Րէստէն Միքայէլ
Raffi
РаффиՐաֆֆի
Խամսայի մէլիքութիւնները, Թիֆլիս, 1882
Արծիւ Վասպուրականի, Թիֆլիզ, 1893. կամ այստեղ
Կայծեր, հտ. Ա, Թիֆլիս, 1893
Տաճկահայք, Թիֆլիս, 1895
Bilder aus Persien und Türkisch-Armenien; von Raffi; aus dem Armenischen übersetzt von Leo Rubenli, Leipzig 1897
Դաւիթ Բէկ, Վիեննա, 1903. կամ այստեղ
◈ Կայծեր, հտ. Ա, Վիեննա, 1904. կամ այստեղ
◈ Կայծեր, հտ. Բ, Վիեննա, 1904. կամ այստեղ
Խենթը (արկածներ վերջին ռուս-թուրքական պատերազմից), Ջալալէդդին (մի պատկեր նրա արշաւանքից), Վիեննա, 1905
Խամսայի մելիքութիւնները. Ղարաբաղի աստղագէտը. Գաղտնիքն Ղարաբաղի, Վիեննա, 1906
Պարսկական պատկերներ (ձեռագրից), Վիեննա, 1913
Տաճկահայք (Հայոց հարցը), Բ տպագր. նոր նիւթերով լրացրած, Վիեննա, 1913. կամ այստեղ
Սամուէլ, Վիեննա, 1926
Սամվել, 1940 թ.
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 10 [Հոդվածներ, պատմ. ուսումնասիրություններ, նամակներ], Երևան, 1964
Խենթը, Խաչագողի հիշատակարանը, Երևան, 1978. կամ այստեղ
I Melik‘ del Łarabał (1600-1827): Materiali per la storia moderna degli Armeni. Traduzione, introduzione e note a cura di Aldo Ferrari. Mimesis 2008.
Խենթը (էլ. տեքստ)
Կայծեր (էլ. տեքստ)
Դավիթ-Բեկ (էլ. տեքստ) կամ այստեղ
Խաչագողի հիշատակարանը (էլ. տեքստ)
Սամվել (էլ. տեքստ)
Պարույր Հայկազն (էլ. տեքստ)
Ջալալեդդին (էլ. տեքստ) կամ այստեղ
Ուխտյալ միանձնուհի կամ այստեղ
Անբախտ Հռիփսիմեն (էլ. տեքստ)
Գեղեցիկ Վարթիկը (էլ. տեքստ)
Ոսկե աքաղաղ (էլ. տեքստ)
Զահրումար (էլ. տեքստ)
Հարեմ (էլ. տեքստ)
Կուսագրություն (էլ. տեքստ)
Մի օրավար հող (էլ. տեքստ)
Մինն այսպես, մյուսն այնպես (էլ. տեքստ)
Սալբի (էլ. տեքստ)
Տնային փեսա (էլ. տեքստ)
Պատմվածքներ (էլ. տեքստ)
Բանաստեղծություններ և պոեմներ, թարգմանություններ (էլ. տեքստ)
Հրապարակախոսություններ, հոդվածներ (էլ. տեքստ)
Հուշագրություններ-1 (էլ. տեքստ)
Հուշագրություններ-2 (էլ. տեքստ)
Երեք բանաստեղծություն՝ անգլերեն (էլ. տեքստ)
Khent (The Fool), translated by Mrs. Jane S. Wingate (էլ. տեքստ)
Меликства Хамсы (էլ. տեքստ)
Меликства Хамсы (pdf)
Хент (էլ. տեքստ)
◈ Խենթը (epub, mobi)
◈ Պատմվածքներ (epub, mobi)

Րէնիեար
Հենրիկոս եւ Մարիամ կամ երկու որբերը, Երուսաղէմ, 1870
No comments:

Post a Comment