ԱՅԲՈՒԲԵՆ


ԱԸԿՆՍ
 ԲԹՀՇՎ Օ
Գ Ժ ՁՈՏՖ
 ԴԻՂՉՐ
ԵԼՃՊ Ց
ԶԽՄՋՓ
ԷԾՅՌՔ


Ժողովածուներ, անհեղինակ երկեր, հանրագիտարաններ  

Ռուսալեզու հայագիտական գրքեր 

Հայ դասականների գործերը համացանցում

Թվայնացված հայերեն ձեռագրեր

Թվայնացված հայկական պարբերականներ

Հայկական ձայնանիշերով գրքեր

ՀԱՅԱԼԵԶՈՒ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐ ՀԱՄԱՑԱՆՑՈՒՄ

 


ԻՆՉՊԵՍ ՈՐՈՆԵԼ ԱՅՍ ԿԱՅՔՈՒՄ

Այս կայքում տեղադրված են «Գրահավաքի» միայն այբբենական գրացուցակները (ՀԵՂԻՆԱԿԻ անունով որոնման համար) և ժողովածուների, անհեղինակ երկերի ու հանրագիտարանների գրացուցակը, եթե գիրքն անհեղինակ է կամ բազմաթիվ հեղինակների գործերի հավաքածու։

Եթե ցանկանում եք որոնել կայքի բոլոր գրացուցակներում միաժամանակ, ապա արդյունավետ որոնման համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալը.

նախ՝ մուտքագրել որոնվող բառը կամ արտահայտությունը կայքի որոնման ձևում (նայեք էջի վերին ձախ անկյունում).

ապա՝ բերված արդյունքների էջում նույն բառը կամ արտահայտությունը նորից մուտքագրել, սակայն արդեն դիտարկիչի որոնման ձևում (սեղմեք ctrl F) և որոնման սլաքների օգնությամբ հերթով ստուգել արդյունքները։ Եթե էջի ստորին հատվածում տեսնում եք Next Posts բառերը, նշանակում է՝ որոնվող բառը կամ արտահայտությունը կա որոնման արդյունքների նաև հաջորդ էջում։ Սեղմեք Next Posts-ի վրա, գնացեք հաջորդ էջ և այնտեղ ևս կայքի որոնման գործիքով շարունակեք ստուգել արդյունքները, մինչև գտնեք այն, ինչ Ձեզ պետք է (կամ չգտնեք, եթե Ձեր ուզած գիրքը մեր գրացուցակներում չկա)։