Հեղինակներ - ԱԱ-Դօ (Տէր-Մարտիրոսեան Յովհաննէս)
Ա. Մենակ
Ա.Ն.Ե.Դ. - տես Ներսէսովիչ Աստուածատուր եպս
Աբգար Էմի
Աբգարեանց Տիգրան
Աբել արքեպս
Աբեղեան Արտաշէս
Աբեղեան Մանուկ
Աբէլեան Ալէքսանդր
Աբիկեան Միհրան
Աբիկեան Ստեփան
Աբովեան Գէորգ
Աբովյան Խաչատուր
Աբու Ալ-Հասան Ալի Իբն Ալ-Հուսայն
Աբրահամ Աստապատցի
Աբրահամ Խոստովանող
Աբրահամ Կրետացի
Աբրահամ Մամիկոնէից եպիսկոպոս
Աբրահամյան Աշոտ Արսենի
Աբրահամյան Աշոտ Գարեգինի
Աբրահամյան Ռ.
Աբրահամյան Սերգեյ
Ագաթանգեղոս
Ագոնց Ստեփանոս (Գիւվէր), Հ.
Ադալյան Նորայր
Ադամ Երեւանցի - տես Ազբար
Ադամեան Պետրոս
Ադամյան Մարտին Ս.
Ադոնց Նիկողայոս
Ազատեան Թորոս
Ազատյան Հ.
Ազարեան Արիստակէս
Ազարեան Ստեփանոս
Ազբար (Ադամ Երեւանցի)
Աթայան Ռոբերտ
Աթայեան Արշակ
Աթանաս Աղեքսանդրացի
Աթանաս Կոստանդնուպոլսեցի (Մերասեան)
Աթաջանեան Էմմանուէլ
Աթճեան Լէոն, Հ.
Ալաճաճեան Համբարձում
Ալամդարեանց Յարութիւն
Ալայս Թովմաս
Ալբերտ Մեծ
Ալթունեան Արշակ
Ալթունեան Կարապետ
Ալիշան Ղեւոնդ
Ալիքսանյան Ավետիս
Ալլահվէրտեան Յակոբ
Ալլեն Յովսէփ
Ալպօյաճեան Արշակ
Ալփիար Յարութիւն
Ալփիերի Վիկտորիոս
Ալփոնսոս Ռոտրիկվեց
Ախվերդեան Գէորգ
Ակինեան Ներսէս, Հ.
Ակունի Սեպուհ
Ակնունի Է. (Մալումեան Խաչատուր)
Ահարոնեան Աւետիս
Աղաբաբեան Ա.
Աղաբիդոս Սարկաւագ
Աղազարեան Միհրան
Աղազարմ Նազարեթ Մ.
Աղամալեանց (Բերդումեան) Պետրոս
Աղայան Էդուարդ
Աղայեան Ղազարոս
Աղայեանց Յովհաննէս
Աղանեանց Գիւտ
Աղանուրեանց Յ. Յ.
Աղաչրաղեան Մեսրոպ
Աղաջանեան Սարգիս
Աղաջանյան Զ.
Աղաւելեան Բաբգէն
Աղբալյան Նիկոլ
Աղբար
Աղեքսանդր Ինճիճյան
Աղեքսանդր Յիսուսեան
Աղեքսանդր Ջուղայեցի
Աղեքսանդրեան Անդրէաս
Աճառեան Հրաչեայ
Աճէմեան Մկրտիչ
Ամատունի Սահակ
Ամիրդովլաթ Ամասիացի
Ամիրճանեան Տիգրան
Ամիրենց Յ. / Ամիրեան Յովհաննէս
Ամպէրպօյեան Մովսէս
Այնթապլեան Յակոբ
Այվազեան Աբրահամ
Այվազյան Բագրատ

*****
Ա. Յ.
Այվազեան Գաբրիէլ/Այվազովսքի Գաբրիէլ
Այվազեան Եղիշէ
Այվազյան Սարգիս
Այվազովսկի Գաբրիէլ - տես Այվազեան Գաբրիէլ
Այվատեան Մատթէոս Մ.
Այտընեան Արսէն, Հ.
Անակրէոն
Անանիա Թարգմանիչ
Անանիա Նարեկացի
Անանիա Շիրակացի
Անանիա Սանահնեցի
Անանիկեան Մ. Յ.
Անանուն Դաւիթ
Անանյան Գ.
Անանյան Վախթանգ
Անանուն Դ.
Անասյան Հակոբ
Անգեղեայ Ս.
Անդերսըն Յ.
Անդրանիկ (Երիցեան Անդրանիկ)
Անդրանիկ (Օզանեան)
Անդրեասյան Անդրանիկ
Անդրեասյան Գ.
Անդրէաս եպս եւ Արետաս եպս
Անդրէասեան Տ.
Անթիմոսեան Արսէն
Անճէլ Ճ. Թ.
Անտիպատրոս Բոստրացի
Անտոն Կովդին
Անտոնեան Արամ
Անտրէեւ Լէօնիտ
Անտօն Մարիա Բօնուկկից
Անտօնեան Աւետիս
Աշըգեան/Աշըխեանց Խորէն
Աշճեան Յ.Կ.
Աշոտեան Յ. Ն.
Աշուղ-Շահնազար
Ապու Էտմոն
Առանձար
Առաքել Բաղիշեցի
Առաքել Դավրիժեցի
Առաքել Պողոսեան Նորջուղայեցի
Առաքել Սիւնեցի
Առաքել Վարդապետ
Առաքելեան Համբարձում
Առաքելյան Բաբկեն
Ասատուր Զապէլ (Սիպիլ)
Ասատուր Հրանտ
Ասատրյան Հայկ
Ասատրյան Մանվել
Ասլանյան Գրիգոր
Ասլանյան-Լաս Լուիզա
Ասկերեան Յովհաննէս
Ասկերեան Վրթանէս
Ասմանգուլյան Հ.
Աստուածատուր Ներսէսովիչ
Աստուածատուրեան Թադէոս
Աստուածատրեան Աբրահամ սարկաւագ
Աստուրեան Յարութիւն, Հ.
Ասքանազեան Միհրան
Ասօ (Օտեան Տիգրան)
Ավագյան Վ. Գ.
Ավդալեանց Յովհաննէս
Ավետիսյան Ավետ
Ավետիսյան Լևոն
Ավետիսյան Հենրիկ
Ավետիսյան Մինաս
Ավետիսյան Յուրի
Ավետիսյան Տիգրան
Ավետյան Սարգիս
Ատոմ
Ատրպետ
Ատրպետեան Սարգիս
Արազի Մովսես
Արամայիս
Արամեան Հմայեակ
Արամեան Ճանիկ
Արամեան Մեսրոպ
Արամեան Միհրան
Արամեանց Հմայեակ (Շուոտ Մ. Տ.)
Արարատեան Աբէլ
Արարատեան Աղեքսանդր
Արարատեան Առաքել
Արարատյան Ալեքսանդր
Արզանեան Յովհաննէս
Արզանեանց Դաւիթ
Արզանեանց Յակոբ
Արզոյան Ռ. Ն.
Արթինեան Յովհաննէս
Արիստակէս Լաստիվերտցի
Արիստիդէս Աթենացի
Արիստոտել
Արլենքուր Շառլ-Վիկտոր
Արծրունեան Մկրտիչ
Արծրունի
Արծրունի Գէորգ
Արծրունի Վահան
Արղութեանց Յովսէփ
Արղության Ռուդոլֆ
Արմէն Ենովք
Արշաւիր Յակոբ
Արսէն Դպիր Կոստանդնուպոլսեցի
Արսլանեան Գէորգ
Արտաշիր Բաբական
Արտաւազդ Վարդապետ (Սիւրմէեան Տիգրան)
Արփիարեան Արփիար
Արքսիմ
Աւագեան Աստուածատուր, Հ.
Աւագեան Լեւոն
Աւանկինի Հ. Նիկ.
Աւգերեան Մկրտիչ, Հ.
Աւգերեան Յարութիւն, Հ.
Աւգերեան Նիկողայոս, Հ.
Աւգերեան Ստ.
Աւգոստինոս - տես Օգոստինոս
Աւգուստ Լուդովիկոս Կարլ
Աւդալբեկեան Թադեւոս
Աւդալբէգեան Թադէոս
Աւետիսեան Մ.
Աւետիքեան Գաբրիէլ, Հ.
Աւետումեանց Խաչիկ Թադէոս
Աւթանդիլեան Աւագ
Աքէլ
Abeghian, Artashes
Abeghian, Manuk
Abraham de Crète
Adalian, Rouben Paul
Adontz, Nicholas
Agatangelo / Agathangelos
Amy, Apcar
Andreassyan, Gr. M.
Arakel de Tauriz
Artemi of Wagarschapat
Atajanyan Emmanuel
At‘ayan Ṙobert
Aucher, Paschal
Avakian, Anne
Avedichian, Gabriele
Ayuso, Francisco García
Абаза В. А.
Абегян Манук
Абовян Хачатур
Абрамян Р.
Абрамян Рафаэл Михайлович
Адонцъ Н. Г.
Алавердянцъ Михаилъ
Александровъ Николай Александровичъ
Алекторовъ Александръ Ефимовичъ
Алибеговъ И.
Амбарцумян Виктор - см. в списке Հ
Амирдовлат Амасиаци
Амфитеатровъ Александръ Валентиновичъ
Анисимов Сергей
Аннинскій Александръ
Антоновъ Валерианъ
Анучинъ Дмитрій Николаевичъ
Аракел Даврижеци
Артамоновъ Л.К.
Артемій Араратскій
Атаджанян Иммануил
Атаян Роберт
Афанасьева Т. А., Адамян Ц. И.