Հեղինակներ - Ֆ


Ֆահրատ
Ֆարրար Ֆրեդերիկ
Ֆելէկեան Սիմոն
Ֆենելոն Ֆրանցիսկոս/Գաղղիացի
Ֆերէալ, Մ. Վ. տը
Ֆէթթէր Պ.
Ֆէրհաթեան Պետրոս
Ֆէրուհխան Բարունակ Պէյ
Ֆըդրի Ֆերիդ (Չուխաճյան Վարդան)
Ֆիլիպ Մեսրոպ Գ.
Ֆիլտին
Ֆիրդուսի
Ֆլէօրի Կղօդիոս
Ֆլորիան
Ֆուռնիէ
Ֆրանգեան Ե.
Ֆրանչեսկոս Դունելլեան
Ֆրանչեսքոյ Ֆենելոն
Ֆրանչիսկոս Ռիվոլա
Ֆրանչիսկոս Սալեզացի
Ֆրէսին Դիոնեսիոս
Ֆրիկ
Ֆրունճեան Տիրայր
Ֆօժեր Գաղղիացի
Ֆօրեսթ Փ.
Faustus von Byzanz - see P'awstos Buzand
Feydit, Frédéric
Filian, George H.
Finck, Franz Nikolaus
FrikՖահրատ (Գեւորգեան Խաչատուր)
Երգիչ Ֆահրատի ողբերն ու հառաչները կամ նորա բեկբեկ քնարի տխուր արձականքը, Ալէքսանդրապօլ, 1907


Ֆելէկեան Սիմոն
Թոշնեալ ծաղիկ եւ պանդուխտն, Կ. Պոլիս, 1884. կամ այստեղ

Ֆենելոն Ֆրանցիսկոս/Գաղղիացի
Արկածք Տելեմաքայ որդւոյն Ոդիսեայ, թարգմ. Հ. Մանուէլ Ջախջախեան, Վենետիկ, 1826. կամ այստեղ
Վարք նախնի իմաստասիրաց համառօտեալ, Վենետիկ, 1826
Արկածք Տելեմաքայ, թարգմ. Եդուարդ Արք. Հիւրմիւզ, Վենետիկ, 1850. կամ այստեղ
Հրահանգք դաստիարակութեան աղջկանց, Վենետիկ, 1850
Յաղագս դաստիարակութեան աղջկանց, թարգմ. Հ. Ամբրոսիոս Գալֆայեան, Փարիզ, 1856

Ֆերէալ, Մ. Վ. տը
Գաղտնիք ինկվիզիցիայի (վէպ), մասն Ա, թարգմ. Յակոբ Կարէնեանց եւ Միքայէլ Պատկանեանց, Թիֆլիզ, 1854. մասն Բ, 1854. մասն Գ, 1855
Գաղտնիք հաւատաքննութեան, հտ. Ա, Կ. Պոլիս, 1864. հտ. Բ, 1866


Ֆէթթէր Պ.
Հայկական աշխատասիրութիւնք հայագէտ Պ. Ֆէթթէրի, Վիեննա, 1895


Ֆէրուհխան Բարունակ Պէյ
Ճանապարհորդութիւն ի Բաբելոն ընդ Հայաստան, Արմաշ, 1876. կամ այստեղ

Ֆիլիպ Մեսրոպ Գ.
◈ Համառօտ հայերէն-պուլկարերէն պուլկարերէն-հայերէն բառարան, Քօմօ, Սօֆիա, 2005. Հայ-պուլ. 1-50, 51-100, 101-150, 151-վերջ. Պուլ-հայ. 189-200, 201-251, 251-300, 301-350, 351-407

Ֆիրդուսի
Շահնամակ. դրուագ Արտաշիր Բաբականի, թարգմ. Յ. Թիրեաքեանի, Նիւ Եօրք, 1909

Ֆլէօրի Կղօդիոս
◈ Տեառն Կղօդիոսի Ֆլէօրեայ Կենցաղ Իսրայէլացւոց եւ քրիստոնէից, թարգմ. Հ. Քերովբէ Ազնաւոր, Վենետիկ, 1843. կամ այստեղ
◈ Ֆլէօրիեայ Գաղղիացւոյ Քրիստոնէական վարդապետութիւն պատմական, Վենետիկ, 1844

Ֆլորիան
Նումայ Պոմպիլիոս, Մադրաս, 1812
Նումա Պոմպիլիոս երկրորդ արքայ Հռովմայ, թարգմ. [գրաբար] Հ. Եդուարդ Հիւրմիւզեան, Վենետիկ, 1853. կամ այստեղ
Գուլիէլմոս Թէլ կամ Ազատումն Զուիցերիոյ, թարգմ. Մ. Ճանըմեան, Կ. Պոլիս, 1862
◈ Ֆլօրիան, Հովուերգութիւնք Կալաթէա ու Էսթէլլա, թարգմ. Նուրիճանեան, Կ. Պոլիս, 1863
◈ Ֆլօրիան, Վիլհելմ-Թէլ կամ Հելուետիայի ազատութիւնը, Մոսկվա, 1863

Ֆուռնիէ
◈ և Մէյէռ, Սեւ դղեկի աւերակները կամ Հարազատ որդի զնմանութիւն հօրն բերէ, Կ. Պոլիս, 1889

Ֆրանգեան Ե.
Ատրպատական (պատկերազարդ ժողովածու), Թիֆլիս, 1905. կամ այստեղ՝ մաս 1, մաս 2
Հայ միտքը, Բ. գիրք, Խրիմեան Հայրիկ, Գահիրէ, 1925


Ֆրիկ
Ֆրիկ. Դիւան, աշխատասիրութեամբ՝ Տիրայր արքեպս-ի, Նիւ Եորք, 1952
Three Poems by Frik. Translated by Fr. Pakrad Bourjekian and M. Stone. Ararat 41, 2001.

Ֆրունճեան Տիրայր
Հայերէնէ Գերմաներէն բառարան / Armenisch-Deutsches Wörterbuch, Միւնխէն /München, 1952
Հազար ու մէկ բառ ու բան հայոց խօսից բարբառէն, Պէյրութ, 1970


Ֆօժեր Գաղղիացի
Խորհրդական բերդը. վիպասանութիւն Ֆօժեր օրիորդի Գաղղիացւոյ, Վենետիկ, 1860. կամ այստեղ

Feydit, Frédéric
Grammaire de la langue arménienne moderne - dialecte occidental (2e et 3e année). Venise, 1935. մաս առ մաս՝ էջ I-X - 1-20 - 21-51 - 51-65 - 66-85 - 86-105 - 105-148 - 148-181 - 182-205 (pdf)


Filian, George H.
Armenia and Her People or the Story of Armenia by an Armenian, 1896. կամ այստեղ

Finck, Franz Nikolaus
Atlas zum Katalog der armenischen Handschriften. 1. Armenische Palaeographie. Erläuterungen zu den Schriftproben aus den armenischen Handschriften der Königl. Universitätsbibliothek in Tübingen / von Franz Nikolaus Finck. Tübingen, 1907. կամ այստեղ
◈ Finck, F. N., Gjandschezian, Levon; Strzygowski, Josef. Verzeichnis der armenischen handschriften der Königlichen universitätsbibliothek. Tübingen, 1907. կամ այստեղ
Geschichte der armenischen Litteratur. In Geschichte der christlichen Litteraturen des Orients. Leipzig, 1907.