Հեղինակներ - Ր


Րասին Յովհաննէս
Րաֆֆի
Րէյխել Վիլլի
Րէնիեար
Րէստէն Միքայէլ Տէր-Պետրոսեան
Րիլ Գերմանացի
Րիքար Ա.
Raffi
Раффи
Րաֆֆի
◈ Փունջ, հտ. 1. Բանաստեղծութիւններ, Թիֆլիս, 1874
◈ Փունջ, հտ. 2. Վիպասանութիւններ, Թիֆլիս, 1874
Խենթը. Արկածներ վերջին Ռուս-Թուրքական պատերազմից, Շուշի, 1881
Խամսայի մէլիքութիւնները, Թիֆլիս, 1882
Արծիւ Վասպուրականի, Թիֆլիզ, 1893. կամ այստեղ
Կայծեր, հտ. Ա, Թիֆլիս, 1893
Կայծեր, երկրորդ հատոր և վերջ, Վիեննա, 1894
Տաճկահայք, Թիֆլիս, 1895
Bilder aus Persien und Türkisch-Armenien; von Raffi; aus dem Armenischen übersetzt von Leo Rubenli, Leipzig 1897
Դաւիթ Բէկ, Վիեննա, 1903. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Ոսկի աքաղաղ, Ա և Բ մաս, Բ. տպ., Բագու, 1903
◈ Կայծեր, հտ. Ա, Վիեննա, 1904. կամ այստեղ
◈ Կայծեր, հտ. Բ, Վիեննա, 1904. կամ այստեղ
Խաչագողի յիշատակարանը, Վիեննա, 1905
Խենթը (արկածներ վերջին ռուս-թուրքական պատերազմից), Ջալալէդդին (մի պատկեր նրա արշաւանքից), Գ. տպ., Վիեննա, 1905
Խամսայի մելիքութիւնները. Ղարաբաղի աստղագէտը. Գաղտնիքն Ղարաբաղի, Վիեննա, 1906
Պարսկական պատկերներ (ձեռագրից), Վիեննա, 1913
Տաճկահայք (Հայոց հարցը), Բ տպագր. նոր նիւթերով լրացրած, Վիեննա, 1913. կամ այստեղ
Սամուէլ, Վիեննա, 1926
Երկերի ժողովածու, հտ. ԺԱ. Զահրումար, Վիեննա, 1930
Սամվել, 1940 թ.
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 4, Երևան, 1956
Րաֆֆի (Հակոբ Մելիք-Հակոբյան), Երկերի ժողովածու, տասը հատորով, հտ. 1, Երևան, 1962
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 2, Երևան, 1962
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 3, Երևան, 1962
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 4, Երևան, 1963
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 5, Երևան, 1963
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 6, Երևան, 1963
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 7, Երևան, 1963
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 9, Երևան, 1964
◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 10 [Հոդվածներ, պատմ. ուսումնասիրություններ, նամակներ], Երևան, 1964. կամ այստեղ
Խենթը, Խաչագողի հիշատակարանը, Երևան, 1978
I Melik‘ del Łarabał (1600-1827): Materiali per la storia moderna degli Armeni. Traduzione, introduzione e note a cura di Aldo Ferrari. Mimesis 2008.
Խենթը (էլ. տեքստ)
Կայծեր (էլ. տեքստ)
Դավիթ-Բեկ (էլ. տեքստ) կամ այստեղ
Խաչագողի հիշատակարանը (էլ. տեքստ)
Սամվել (էլ. տեքստ)
Պարույր Հայկազն (էլ. տեքստ)
Ջալալեդդին (էլ. տեքստ) կամ այստեղ
Ուխտյալ միանձնուհի կամ այստեղ
Անբախտ Հռիփսիմեն (էլ. տեքստ)
Գեղեցիկ Վարթիկը (էլ. տեքստ)
Ոսկե աքաղաղ (էլ. տեքստ)
Զահրումար (էլ. տեքստ)
Հարեմ (էլ. տեքստ)
Կուսագրություն (էլ. տեքստ)
Մի օրավար հող (էլ. տեքստ)
Մինն այսպես, մյուսն այնպես (էլ. տեքստ)
Սալբի (էլ. տեքստ)
Տնային փեսա (էլ. տեքստ)
Պատմվածքներ (էլ. տեքստ)
Բանաստեղծություններ և պոեմներ, թարգմանություններ (էլ. տեքստ)
Հրապարակախոսություններ, հոդվածներ (էլ. տեքստ)
Հուշագրություններ-1 (էլ. տեքստ)
Հուշագրություններ-2 (էլ. տեքստ)
Երեք բանաստեղծություն՝ անգլերեն (էլ. տեքստ)
Khent (The Fool), translated by Mrs. Jane S. Wingate (էլ. տեքստ)
Меликства Хамсы (էլ. տեքստ)
Меликства Хамсы (pdf)
Хент (էլ. տեքստ)
◈ Խենթը (epub, mobi)
◈ Պատմվածքներ (epub, mobi)

Րաֆֆու մասին
◈ Աւթանդիլեան Աւագ, Պատկերներ Րաֆֆիի կեանքից, Ալէքսանդրապօլ, 1904
◈ Պետրոսյան Եղիշե, Րաֆֆի. կյանքը և ստեղծագործությունը, Երևան, 1959
◈ Հայրունի Աշոտ, Րաֆֆի գրաքննադատը և հրապարակախոսը, Երևան, 2009

Րէյխել Վիլլի
Կենդանական կամ բուժական մագնէտիսմ, ռուս. թրգմ. Փարամազ, Շուշի, 1901

Րէնիեար
Հենրիկոս եւ Մարիամ կամ երկու որբերը, Երուսաղէմ, 1870

Րէստէն Միքայէլ Տէր-Պետրոսեան
Բժշկականութիւն, հտ. Ա., Վէնէտիկ, 1822. հտ. Բ., Վէնէտիկ, 1822
Բժշկականութիւն, հտ. Ա, Բ. տպ., Վենետիկ, 1832, հտ. Բ, Բ. տպ., Վենետիկ, 1832
Կրթութիւն բժշկական արուեստի, հտ. Ա, Օրթագիւղ, 1833
◈ Կրթութիւն բժշկական արուեստի, հտ. Ա-Բ, Օրթագիւղ, 1841. հտ. Գ-Դ, Օրթագիւղ, 1838. հտ. Ե-Զ, Օրթագիւղ, 1839

Րիլ Գերմանացի
Կոմսուհին Ուրսուլլա. պատմական եւ բարոյական վէպ, թրգմ. Գ. Տ., Մոսկուա, 1859

Րիքար Ա.
Փունջ կամ սէր, կանայք եւ ամուսնութիւն, ազատ թարգմանեց՝ Օրբէլ, Իզմիր, [անթուական]