Հեղինակներ - ԾԾաղիկեան Մեսրոպ, Հ.
Ծատուրեան Ալեքսանդր
Ծերենց
Ծոցիկեան Ս. Մ.Ծաղիկեան Մեսրոպ, Հ.
Պետրոս Մեծ եւ իր նորոգութիւնները, Վիէննա, 1856. կամ այստեղ
Համառօտ աշխարհագրութիւն դասատանց համար, Վիէննա, 1857

Ծատուրեան Ալեքսանդր
Գրչի հանաքներ, Մոսկուա, 1901
◈ Շահազիզ Ս., Հովհաննիսյան Հ., Ծատուրյան Ա., Միրաքյան Վ., Երկեր, Երևան, 1980
Որոշ գործեր (էլ. տեքստ)

Ծերենց (Յովսէփ Շիշմանեան)
Երկեր, Երևան, 1985. կամ այստեղ
Թորոս Լեւոնի (էլ. տեքստ)
Թէոդորոս Ռշտունի (էլ. տեքստ)
Երկունք Թ. դարու (էլ. տեքստ)

Ծոցիկեան Ս. Մ.
Արթնութիւն, Փարիզ, 1914. կամ այստեղ
Արարատ-Կովկաս, հտ. Ա, Ֆրէզնօ, 1917. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Արարատ-Կովկաս, հտ. Բ, Կովկաս, Փարիզ, 1922. կամ այստեղ